skip to Main Content

Mga Instruksiyon

  1. Isulat ang iyong mga sagot sa mga katanungan dito sa libro sa iyong sariling wika.
  2. Maaari ka rin mag-lagay ng mga litrato sa iyong istorya.
  3. Isauli ang libro sa Departamento ng mga Imahinasyong Gawain. Pagkatapos ay ang iyong istorya ay isasalin sa wikang Ingles.
  4. Ikaw ay makakakuha ng isang kopya ng iyong istorya. Ang iyong istorya ay makakasama rin sa aming aklatan ng Ingles bilang pangalawang Wika para mabasa ito ng ibang tao.
Back To Top Skip to content